Plantius & Team Film Project

NP

Curriculum Vitae Nicole Plantius | Bureau Plantius

-Gecertificeerd & Ervaringsdeskundig Professional

-Begeleider/Behandelaar/Psychotherapeute in behandelvorm in en aan huis m.b.t. kinderen met complex ASS/MCDD e.a.

-Trainer/Coach/Guest Speaker/Schrijver

-Health&Relaxing Studio in en aan huis

-Plantius&Team Film Project:Initiator/Producent/Regisseur/Scenarioschrijver

VAARDIGHEDEN

Coachen/Mensgericht Leiderschap/Plannen en organiseren/Guest Speaker Stressbestendigheid/Mondelinge Presentatie/ Zelfontwikkeling/Zelfkennis/Zelfsturing/ Interpersoonlijke Sensitiviteit/Leervermogen/Communicatief sterk/Zelfreflectie/ Analyserend denkvermogen/Psychologisch sterk onderbouwd

PROJECTEN

2018-2021

Film Project betreft een film documentaire over de complexe vormen van Autisme en andere vormen van Multi-Complexe en/of psychiatrische problematiek/stoornissen in combinatie met het complexe systeem waar men mee te maken heeft. Over crisis en verwarde personen. Dit filmproject is ontstaan vanuit de rode draad in mijn leven als mede betreft deze film documentaire een belangrijke aanvulling op het maatschappelijke debat over de inmiddels meer dan 90.000 meldingen per jaar van verwarde personen. Functie: Initiator/Producent/Regisseur/Schrijver.

Vanaf 1998

Freelance Schrijver; in 2016, 2017, 2018 schreef ik diverse boeken van poëzie tot aan een boek voor jeugdzorg professionals. In feite schrijf ik al vanaf mijn kindertijd...ik ging nooit zonder pen/potlood op pad...

Sinds 2015

Ik zet mij o.a. in m.b.t. Professionalisering Jeugdzorg en Beleid; zie verder in mijn cv over contacten/werkbezoeken m.b.t. politiek/fractieleden Tweede Kamer der Staten-Generaal.

2013-2014

Project Jongeren Evenement FutureProof Functie: Titelbedenker, medeorganisator en trainer/coach, vanuit Plantius Training Coaching Health & Author, in samenwerking met Gemeente Gennep, GGD en diverse scholen; referentie via: Gonnie Staaks GGD Noord-en Midden Limburg.

2012

Bootcamp for Kids Heijen voor goede doel voor ernstig zieke kinderen Make a Wish Functie: Initiator en organisator

OPLEIDINGEN & DIPLOMA’S

2019

Ik volg momenteel de opleiding Regie via NHBO en ik ben m.b.t. Leiderschap/Management, in coaching/intervisie via MD Assessment/Training/Coaching, te Groesbeek

1998-2002 *Bachelor

Ik volgde de *HBO opleiding aan de Academie Integrale Menswetenschappen, te Utrecht: Ik behaalde het 1ste jaar mijn propedeuse en ik voltooide deze 4 jarige opleiding uiteindelijk als gediplomeerd Psychosociaal Werk/Counselor.

Mijn scriptie en eindgesprek getiteld als ‘Het leven leven in de wereld van verslavingen’ voltooide ik Cum Laude

*In het kader van deze opleiding voltooide ik gedurende de eerste 3 studiejaren - en naast de  colleges in Utrecht- de verplichte trainingsweekenden in Heeswijk-Dinther en de verplichte leertherapie in Breda

*Werkervaring als stage:

-Zorgverlener/Begeleider in de GGZ Verslavingszorg waar ik ook medeoprichter ben in samenwerking met het team en de Gemeente Venlo, van de nachtopvang NOC, Venlo

-Medisch Maatschappelijk Werkende in Medisch Centrum VieCuri, te Venlo

1995-1998

Ik volgde de 3 jarige *MBO opleiding SD aan de Hogeschool Katholieke Leergangen, te Sittard. Ik ben gediplomeerd Sociaal Dienstverlener.

*Mijn scriptie-doelgroep-analyse/onderzoek en eindgesprek, getiteld als; ‘Het leven van een kind-jeugdige in de psychiatrie’ voltooide ik Cum Laude

*Stage:

-Mutsaersstichting Venlo Kind-Jeugd Psychiatrie: Speciaal Onderwijs de Wijnberg school: Klasse-assistente Speciaal Onderwijs

-Jeugdzorg Noord- en Midden Limburg te Venlo; hier was ik werkzaam als stagiaire in de Jongeren Infotheek met als functietaken: het geven van trainingen/voorlichting op scholen, informatie en advies verstrekken m.b.t. allerlei maatschappelijke onderwerpen/kamertraining info en advies e.a.

WERKERVARING

In 2012 -2019 

In deze jaren maakte ik een doorstart van mijn eigen bedrijf tevens mijn levenswerk genoemd: Plantius Training Coaching Health & Author tegenwoordig Bureau Plantius met als functies; trainer, coach, gastspreker en schrijver Daarnaast heb ik in en aan huis een Health & Relaxing Studio voor massages en/of sport, welke eventueel zo wenselijk, gecombineerd kunnen worden met coaching. Vooropgesteld bied ik als zorgverlener/zorgcoördinator in en aan huis een behandelvorm aan kinderen in het Autisme Spectrum; waarin ik de begeleiding en behandeling bied, inclusief begeleiding (thuis) onderwijs.

2015 tot heden

Vanuit Bureau Plantius ben ik sinds 2015 bezig m.b.t. professionalisering jeugdzorg en beleid. Hierover sta ik in contact met diverse professionele organisaties/instellingen als mede sta ik in contact met diverse politieke partijen: Ik heb diverse werkbezoeken afgelegd o.a. in de Tweede Kamer, der Staten-Generaal te Den Haag als mede hebben fractieleden vanuit de Tweede Kamer o.a. woordvoerder jeugdzorg en beleid, een werkbezoek afgelegd aan mij/Bureau Plantius.

2017-2019 deed ik een *research *Copyright, t.a.v. jeugdzorg en beleid met als begin- en eindconclusie; het roer moet om! Het kan anders, het moet anders. Ik pleit voor een professionele EN rechtvaardige Jeugdzorg!

1998-2002: Verslavingszorg Venlo/GGZ, te Venlo

-Mede oprichter Nachtopvang inclusief schrijven sanctiebeleid; in samenwerking met team nachtopvang; m.b.t. -gemeente Venlo. Ik werkte hier als Zorgverlener Dag-Nacht Opvang, was Lid van werkgroep deskundigheidsbevordering en ik gaf teamtrainingen/intervisie. Verder was ik lid van werkgroep Vrouwenhulpverlening m.b.t. Prostitutie/Aidspreventie/BHV en reanimatie.

2002-2003: Medisch Centrum VieCuri, te Venlo

-Medisch Maatschappelijk Werk op de afdeling Revalidatie; begeleiding patiënten met ALS, CVA/beroerte, Reuma, Ongeluk of anders.

2003-2005: Therapeutische Praktijk Plantius voor Psychosociale Counseling in Venlo-West; coaching/therapie/wandel coaching/massages en tekenen/droomanalyse; therapie voor kinderen en volwassenen

2003-2009 Mutsaersstichting Kind-Jeugd Psychiatrie, te Venlo

-Groepsleider op het MKD = Medisch Kleuter Dagverblijf -Groepsleider in het logeerhuis -Begeleider/Behandelaar op alle voorkomende open en gesloten groepen/behandelvormen binnen de stichting op basis van oproepkracht/oproepbaar/stand-by bij crisissituaties.

2009-2010 B.I.G. Begeleiding voor Individuele en Groepsgerichte Coaching:

Trainer/Coach inclusief sollicitatietrainingen aan groepen jongeren in samenwerking met gemeente Venlo, UWV, scholen

Verder heb ik een aantal jaren gewerkt in het bedrijfsleven o.a.

1992-1999 Nederlandse Spoorwegen als assistent procesmanager en medewerker omroep/treindienstleiding.

1991-1992 Zuidooster/Hermes Autobusdiensten Venlo -als Lokettiste/telefoniste inclusief taken m.b.t. kluis/kassa en administratief.

Andere opleidingen

2019

NHBO Regie

2016

LOI Verdieping in de politiek

2013

Vital Life Coaching, Amersfoort

2009

Tools4U/PI- Research Jongeren Coaching; het voorkomen van recidive in de jeugdcriminaliteit, Eindhoven

2008

Train de Trainer; Coaching & Training via Human Capital Group, HR Strategies Solutions & Implementations, Venlo

1989-1991

K-MBO College Venlo: Secretarieel-Logistiek Administratief Medewerker; richting verkeer en vervoer met stages als stagiaire administratief medewerkster: -Felix Glas Venlo, -Centerparcs de Lommerbergen te Reuver

1994-1995

LOI te Leiden: Jr. Secretaresse

1985-1989

MAVO met vakken: Nederlands, Engels, Duits, Biologie, Aardrijkskunde en Geschiedenis en Staatsinrichting

(Interne)Trainingen/Cursussen (certificaten)

-Systeemtheorie, Steven Pont/ -Psychopathologie, Rino/ -Mental Coaching Jeugd/-Groepsgerichte- & Individuele Coaching/ -Train de Trainer/ -Agressie Trainingen /-Conflicthantering/-Verslaving- en middelen gebruik/ Methodisch werken verslavingszorg/ Aidspreventie/-Verslavingsproblematiek/ -Ouderbejegening/ -Windows/Word/Ms-Dos -Blind Typen: 320 slgn blind p/m -Telefoniste/Lokettiste -DSM-4 Classificatiesysteem/DSM-5 Classificatiesysteem/ -Methodisch werken in de kind-jeugd psychiatrie/ -Training en Presentatie Technieken/ -Dossiervorming/-Verslaglegging/ -BHV & Reanimatie/ -Sport/Spinninginstructeur/ -Ontspanningstechnieken/, - Indiase hoofdmassage, -ontspanningsmassage-stoelmassage e.a.

Zelfstudies/Thuisstudies

-Psychologie: -Kinder-Jeugd Psychologie/-Kind-Jeugd psychiatrie/-Ontwikkelingspsychologie/-Autisme Spectrum, MCDD, ADHD, Manische Depressieve/Bipolaire Stoornis e.a. psychiatrische aandoeningen/ -Autisme Coaching/ -Psychiatrie/Psychopathologie/ -Filosofie/ -Orthopedagogiek/-Training & Coaching/ -Geweldloze Communicatie/ -Leidinggeven/Basismanagement/-Stressmanagement/-Verdieping in de politiek/politicologie/ -Wetgeving/Regelgeving/-Verdieping in het jeugdrecht/Jeugdzorg en beleid (OTS/UHP)/Wetgeving Passend Onderwijs /-Basis Regisseren/Regie/ -Persoonlijke Ontwikkeling/In Coaching/ -NLP & Communication/ -NLP/-Mindfulness/-Yoga/-Visualisatietraining/Ademhaling en Visualisatie/Massages/ -Multi Complexe Problematiek/ -in leertherapie/in coaching/in intervisie

Bijbaantjes

2011 Spinninginstructor Sportschool All4fit/Fit District, Gennep

1997-1998 Barmedewerker, in de gemeente Venlo 

1990 Maria Auxilliatrix Verpleegzorg ouderen Venlo: afdeling dementie; bedden opmaken en schoonmaakbranche via Bilderberg Chateau de Holtmühle

1990 Stichting Thuiszorg Venlo; administratief

1989 NBV Venlo, de Nederlandse Begrafenis Verzekering, W. van Gennip, te Venlo; secretaresse/administratief medewerkster

Vrijwilligerswerk

-Ik organiseerde diverse grote feesten/bruiloft e.d.

-Gastvrouw dance feest

-2018 tot heden: Stichting Ouders en Jeugdzorg: Cliëntondersteuner/Schrijver met 2019 een pauzejaar in 2020 zal ik binnen deze stichting me in blijven zetten als schrijver

-2015-2017:Mama in Limburg: Schrijver van blogs & columns

-2011-2014: Basisschool de Heggerank: Trainer/Coach;ik gaf workshops comazuipen/pesten e.a. ook verzorgde ik sport-dans openingen tijdens Kinderboekenweek/koningsdag/sportdagen Goede doelen

-2013/2014: Diverse Spinningmarathons voor Make a Wish/Kika/KWF: Functie; organisator&spinninginstructeur

-2012-2020: Spullen verzamelen/leveren aan contactpersoon te Venray voor mensen in crisis