Plantius & Team Film Project

NP

Film Intro & Info


Film Info

Mijn LEVENSWERK 

Nicole Plantius

 

Plantius & Team Film Project

 

....Dit Film Project is ontstaan vanuit de rode draad in mijn leven - vanuit mijn inmiddels bijna 30 jaar ervaring op gebied van werk, studie en privé - op gebied van Psychiatrie, Verslavingszorg, Jeugdzorg, e.a.

 

HET GAAT ALLEMAAL OM MENSEN & ONZE MENSELIJKE BEJEGENING DIENT CENTRAAL TE STAAN

 

 

Als ervaringsdeskundig professional- in het omgaan/werk met mensen- ben ik gespecialiseerd in o.a. het Autisme Spectrum en andere (psychiatrische) (multi-complexe) problematiek/stoornissen, draag ik deze film op aan lotgenoten en hun omgeving, aan professionals zoals hulpverleners, zorgverleners, huisartsen, scholen, gemeenten en aan de politie. Als mede bied ik deze film aan, ter attentie van alle politieke partijen in de Tweede Kamer, der Staten-Generaal, te Den Haag...

 

...Autisme Spectrum is een zeer breed spectrum dus een ruim begrip...

 

...Psychiatrie is een breed gebied dus een ruim begrip...

 

...GEEN MENS LAAT ZICH IN EEN HOKJE STOPPEN...

 

 

Complexe vraagstukken in de wereld van de psychiatrie

 

Plantius is bezig met een verfilming over de complexe vraagstukken in en om de wereld van de psychiatrie; over de zeer complexe vormen van een aan ASS/Autisme Spectrum en andere (psychiatrische) multi complexe problematieken/diagnoses en meer...

 

Realistische weergave van COMPLEXE problematiek en schrijnende verhalen in een complex systeem

 

Ook laat de filmdocu een realistische indruk achter over het verloop van dit schrijnende proces dat vaak nog complexer wordt door toedoen van een complex systeem; waar het voor lotgenoten en omgeving steeds moeilijker wordt om van tijdige en passende hulp te worden voorzien en waar het ook voor professionals vanuit diverse instanties (huisarts, hulpverleners, politie, GGZ, gemeente, e.a.) steeds lastiger is, om de mensen met een zorgvraag, van de juiste hulp te voorzien. Ook gaat de film over mensen die zorg- en medicatie mijden, over de MENS in crisis en over MENSEN in verwarde toestand/verward gedrag (ze worden vaak verwarde personen genoemd) in een complex systeem

 

 

Jarenlange tevergeefse zoektocht naar hulp....noodkreten worden niet gehoord, niet beantwoord....GESLOTEN DEUREN...

van CRISIS...naar...CRISIS

VERWARDE PERSONEN...

 

Wetten en regelgeving welke averechts werken, bureaucratie en hoge muren en gesloten deuren naar hulp en nazorg, onderwijs en werk. Bezuinigingen en lange wachtlijsten, personeelstekort maar ook her en der een gebrek aan expertise en meer oorzaken, leiden vaak tot een jarenlange moedeloze zoektocht van zorgvragers en hun omgeving

 

...de oorzaken leiden vaak tot ernstige gevolgen...

 

CRISIS na CRISIS en meer ernstige gevolgen van dien, voor de betreffende persoon en omgeving als ook voor de zorgsector

Ja onze maatschappij kampt hiermee want inmiddels kampt Nederland met meer dan 90.000 meldingen van verwarde personen in 2018.

 

Ook Nicole Plantius/Bureau Plantius luidt de noodklok.

 

Empathie = BEGRIP en begrip is goud waard

 

Het doel van deze filmdocu is herkenning, erkenning en empathie creëren voor lotgenoten en hun omgeving. Als mede stelt Plantius deze film beschikbaar als leerdoel c.q. training aan professionele instellingen en organisaties en aan iedereen wie hierin geïnteresseerd is. ...

 

Indringende film....gevoelige snaren...

 

Ik hoop tevens met deze indringende film, dat ik gevoelige snaren zal raken en kan bijdragen aan het versterken van empathie, bewustwording en inzicht voor lotgenoten en omgeving als mede voor professionals en natuurlijk hoop ik dat ik een grote groep mensen in onze maatschappij zal bereiken...

 

 

Deze filmdocu laat zien hoe dan, waarom dan, en meer...

 

Plantius & Team Film Project betreft een NIET commercieel doel maar wordt door een team van professionals tot stand gebracht, op vrijwillige basis, onder leiding van Nicole Plantius.

 

 

DANK

Mijn dank met waardering, gaat uit naar dit geweldige team en alle andere waardevolle betrokkenen vanuit professionele bronnen zoals Muay Thai Team Gennep, het Vincent van Gogh Instituut Venray, Politie Noord-Midden Limburg en belangrijke andere personen en derden; als mede gaat mijn grote dank ook uit naar mijn liefdevolle gezin en lieve mensen in mijn omgeving, waar iedereen een eigen unieke bijdrage biedt aan deze voor mij zo belangrijke missie, mijn film project:

 

Het Plantius & Team Film Project

 

 

 

 

 

 

Copyright

NP