Plantius & Team Film Project

NP

PLANTIUS JEUGDZORG

 

 

Plantius Jeugdzorg

 

Hierover staat zij in nauw contact met de Politiek en andere professionele (overheids) bronnen; inmiddels heeft zij diverse werkbezoeken afgelegd aan onder andere fractieleden Tweede Kamer, der Staten-Generaal, te Den Haag. Ook ontving zij werkbezoek vanuit de fractieleden Tweede Kamer- woordvoerder jeugdzorg en beleid- via Bureau Plantius. Zie voor meer informatie zeer binnenkort via menu en klik op Plantius Jeugdzorg 1.1.

Tevens deed zij hierin jarenlang research met betrekking tot; onterechte/onnodige OTS/UHP/drang-dwang trajecten, onjuiste verslaglegging, wegkijkende en nalatige instanties en scholen (geen hulp/geen zorg/geen passend onderwijs/duizenden thuiszitters), niet integere werkwijzen, machtsmisbruik, intimidatie, angstcultuur, klachten welke niet gehoord worden want de slager keurt haar eigen vlees en meer van dit soort misstanden in het jeugdzorg/onderwijs systeem.

Los van wat er wel goed gaat welk de basisintentie dient te zijn in jeugdzorg/onderwijs; waarvoor mijn respect en waardering voor mijn collega's/vak is mijn CONCLUSIE: Het roer moet om!

Plantius pleit voor een professioneel EN rechtvaardig jeugdzorg en onderwijs systeem waar kind(eren) EN ouders/gezinnen centraal staan vanuit gelijkwaardigheid en respect vanuit hulpverlening.

...Focus op kinderen bij hun ouders laten wonen en daar tijdig passende en voldoende hulp/ondersteuning op maat bieden...

&

...Focus op elk kind heeft recht op onderwijs, ook in Nederland..

 

*Nicole Plantius is in bezit van een VOG

Copyright

NP