Plantius & Team Film Project

NP

Behandelvorm kind-jeugd in en aan huis

 

...Iedereen EN elk KIND = UNIEK...

elk kind beschikt over kwaliteiten en talenten..

Het kind draagt zelf een innerlijk kompas

en het hart klopt...het wijst ons de weg..

Daar maken wij samen verbinding mee...

 

 

In mijn behandelvorm in en aan huis bied ik- als ervaringsdeskundig professional met expertise, met bijna 30 jaar ervaring op gebied van werk, studie EN privé- een 24/7 dag-/nachtopvang/inclusief zo nodig crisisopvang.

Hier bied ik begeleiding en behandeling aan kinderen met dubbel diagnose (comorbiditeit)

Autisme/ASS = Autisme Spectrum Stoornis en hun andere uitdagingen liggen o.a. in combinatie met ADD, Angsten/Fobiën/angststoornis, slaapproblematiek, leerproblemen en andere hieraan gerelateerde moeilijkheden c.q. uitdagingen. 

In deze behandelvorm ben ik o.a. ook autismespecialist, therapeute, trainer, coach en ook bied ik waar mogelijk/nodig; onderwijsbegeleiding.

 

Een diagnose is voor mij GEEN invulling van het kind maar een leidraad. Het kind zelf, wijst zichzelf en mij de weg..

 

Ik draag  verschillende petten en er is een ruim aanbod aan interventies/methodieken als mede m.b.t. diverse behandelmethodes.

Verder kunnen de kinderen gebruik maken van en o.b.v. mij, een Wellness & Sport Studio in en aan huis met als doel; om in beweging en/of tot rust te komen. 

Mijn zorgtaak als behandelaar/begeleider zet ik middels mijn systeemdynamische werkwijze in. Zelfreflectie is een van mijn belangrijke instrumenten welke ik inzet naar mezelf en de ander om te kunnen blijven ontwikkelen en te groeien.

Ik `werk` middels een ontwikkelingsplan, gericht op de kwaliteiten en talenten van de kinderen en op hun mogelijkheden en onmogelijkheden, vanuit een positieve en realistische kindvisie, altijd in goede afstemming op het kind.

Mijn visie:

Iedereen is uniek en je bent goed zoals je bent. Ik ben oké en jij bent oké alleen hebben wij andere uitdagingen. Iedereen kan ontwikkelen tot zijn of haar bereik en mogelijkheden en ik reik je mijn handen, hoofd en hart.

EN

De onmogelijkheden mogen er ook zijn, omdat ze er nu eenmaal zijn. Hoe moeilijk ook. Acceptatie van het kind maar zeker ook van de omgeving is erkenning, herkenning en bied steun en begrip. Maar als je de onmogelijkheden niet accepteert, zal het kind zichzelf nooit accepteren. Het is zoals het is, daar het beste uithalen. Jij bent goed zoals je bent, helemaal goed, zoals je bent! En dat voelen de kinderen...ik ben er..

ER ZIJN...BESCHIKBAAR ZIJN..met hart en ziel...24/7...is essentieel voor de kinderen...

Afstemmen op het kind, fysiek, mentaal, emotioneel. Intuïtief, professioneel, en luisteren met empathie en een open mind: Het kind weet veel, heel veel, het draagt zijn eigen innerlijke kompas en die koers volg ik. Dit betreft meestal elk moment, elk dagdeel of elke dag, weer een complexe, moeilijke meer dan 1000 stukjes puzzel. Fascinerend ook. Want in feite, kan met een goede afstemming op het kind, elke moeilijke complexe puzzel gelegd worden.

Vanuit Bureau Plantius ben ik in goede samenwerking met instanties, huisarts, het onderwijs/scholen en de gemeente en andere betrokkenen; met het welzijn, de ontwikkeling, de gezondheid, het onderwijs en de toekomst van het kind, voorop en centraal gesteld. 

IEDEREEN IS UNIEK ELK KIND IS UNIEK

 

 

Binnenkort meer informatie over deze behandelvorm ook m.b.t. de cursus Brain Blocks welke ik zeer binnekort ga volgen, als aanvulling m.b.t. de psycho-educatie welke ik in deze behandelvorm bied.

 

 

 

 

Copyright

NP